Kogudus igaks päevaks

Rakvere Karmeli kogudus on erinevaid põlvkondi lõimiv kristlik vabaühendus, mis kuulub Rakvere linna kogukonda enam kui 128 aastat.
Läbi erinevate aegade ja võimaluste on kogudus lisaks tavapärasele kiriku tegevustele olnud aktiivne ka paljudes muudes valdkondades. Üks peamisi prioriteete on olnud läbi aastakümnete ühistegemised laste ja noortega.

Nüüdseks oleme kasvanud kogukonnaks, kes kannab endas jätkuvalt headel suhetel rajanevaid traditsioonilisi väärtusi, tehes seda tänapäeva inimestele mõistetaval viisil.

Kogudus kuulub enam kui 6500 liikmega ja 85 kogudusest koosnevasse EEKBK Liidu võrgustikku www.kogudused.ee ja läbi EEKBK Liidu kuulume ka Eesti Kirikute nõukogusse ehk EKN’i.

Koguduse pastoriteks on Gunnar Kotiesen ja Sven-Joonatan Siibak. Kogudust juhib valitud juhatus, kes koostöös liikmeskonna ja kogukonna vabatahtlikega viib ellu ühiseid eesmärke ning unistusi.

Lisaks jumalateenistustele toimub koguduses rohkelt sündmusi erinevatele eagruppidele – täpsem info OSALE lehel.

Meie usume, et on üksainus püha Jumal, igavesti eksisteeriv kolmainsus – Isa, Poeg ja Püha Vaim, kes oma ainusündinud Poja kaudu pakub igale inimesele lepitust ja osadust Loojaga. Usume, et Piibel on inspireeritud Püha Vaimu poolt ning ainus, eksimatu ja autoriteetne Jumala Sõna eluks ning jumalakartuseks.

X