Uuestisünd

Me kogudusena usume, et iga inimene on unikaalne ja Jumala näoliselt loodud. Paraku lõi esimene inimpaar oma sõnakuulmatusega ületamatu lõhe Looja ning loodu vahele.

Piibel õpetab, et inimese eksimus oli patt ning sellega kaasnes inimese vaimne surm. Ainus viis see lõhe ületada e. patu tekitatud surmast üle saada, on võtta vastu Jeesuse Kristuse lunastuse kaudu toodud uussünd/päästmine. Piibel õpetab, et kui inimene oma südames usub, et Jeesus on Issand ja on nõus seda oma suuga tunnistama, siis kuulub talle pääste ning ta on uus loodu.

Kui sul on soovi see samm koheselt teha, siis palveta julgelt allolevate sõnadega: “Taevane Isa, ma tulen Sinu ette palves Jeesuse nimel. Sinu sõna ütleb, kes iganes hüüab appi Issanda nime päästetakse. Ma palun sinult andeks kõik oma eksimused ning tunnistan, et ilma sinu Poja ristisurmata ja ülestõusmiseta ei oleks mul igavese elu lootust. Tahan oma edasist elu elada sinu Sõna kohaselt ja Püha Vaimu juhtimisel.
Tänan, et oled mind võtnud oma lapseks! Tunnistan nüüd ja edaspidi, et Jeesus on Jumalal poeg ja minu isiklik päästja!”

Kui sa tegid selle Palve just nüüd, siis palun võta meiega ühendust, et saaksime olla sulle abiks sinu usutee esimestel sammudel.

Ristimine ja leivamurdmine

Kogudusse kuulumine

Tõeline kristlus ei ole rituaalne religioon, vaid Jeesus Kristus toob iga inimese Püha Vaimu läbi isiklikku kontakti Jumalaga. Sellepärast seadis Issand ainult kaks tseremooniat/seadmist, kus on tähtis ka väline vorm — leivamurdmine ja veeristimine.

Leivamurdmise osadus tähendab vaimuliku elu järjepidevust. See tähendab, et me regulaarselt osaleme selles seadmises. Veeristimine on aga toiming, mida tehakse elus üks kord ja mille väliseks märgiks kastetakse inimene hetkeks vee alla. See sümboliseerib inimese täilikku pühendumist Jeesusele Kristusele.
Kui sul on soovi saada ristitud, siis palun võta ühendust meie koguduse pastoritega ja nemad aitavad sind selles otsuses edasi.

Suur tänu, et oled tulnud Karmeli koguduse kodulehele. Kuid kogudus on õnneks midagi palju enamat, kui lihtsalt koduleht või hoone. Meie usume, et kogudus on Jumala poolt loodud unikaalne organism/organisatsioon, mis on osa kristlaseks olemise loomulikust elust.

Meie koguduse põhikirja ning visiooni ja väärtustega saad tutvuda siin.

Sa oled alati oodatud koguduse jumalateenistustele ja muudele ettevõtmistele, aga kui sa soovid olla Karmeli koguduse täieõiguslik liige, siis palun võta ühendust meie koguduse pastoritega ning nemad aitavad sind selles otsuses edasi.