Ülistusbändina alustas Püha Müristus aktiivset koostööd 2013. aasta kevadel. Praeguseks on bändis 7 liiget:
Mattias Einstein, Ardi Viires, Regiina Viires, Helis Jõekallas, Allan Eigi, Daniel Reinaru ja Matteus Elbrecht.

Visioon

Soovime olla oma muusika läbi kanaliks Jumalale ja inimestele, pidevalt areneda ja teha kaasaegset ning inspireerivat muusikat nii helikeele, kvaliteedi kui ka lüürika osas.

Missioon

Meie missioon on edendada ülistusmuusikat Eestis, luua ja esitada omaloomingut, inspireerida noori muusikaga tegelema ning ehitada üles kestlik ülistusmuusika kultuur Karmeli Koguduses.

Fookus

Looja

TV7 ülistusõhtu