Karmeli Teelised

Rakvere Karmeli Kogudus on koduks kõigile põlvkondadele. Tunneme rõõmu ühistest jumalateenistustest, kodugruppidest ja ettevõtmistest.

Nii võime julgesti öelda:
“Issand on minu abimees, minul
ei ole midagi karta, mida
võib teha mulle inimene?”

Heebrealaste 13:6
Samas oleme mõistnud, kui tore ja vajalik on aeg-ajalt kohtuda vaid oma vanusegrupiga. Ühise teelaua ääres tuntakse rõõmu suurepärasest seltskonnast, heast toidust ning südantpuudutavast muusikast. Igal korral arutletakse ajakohaste teemade üle Piibellikus perspektiivis.
Just sel põhjusel toimub septembrist maini, kord kuus Teeliste osadus, mis on sisukaks kohtumisajaks väärikas eas inimestele.
Kohtumised 2022 / 2023
27. september 2022
25. oktoober 2022
29. november 2022
29. detsember 2022
31. jaanuar 2023
28. veebruar 2023
28. märts 2023
25. aprill 2023
30. mai 2023

Rahus ma heidan
maha ning uinun, sest sina üksi, Issand, asetad mind julgesti elama.

Rahus ma heidan maha ning uinun,
sest sina üksi, Issand,
asetad mind julgesti elama.

Psalm 4:9

Kontaktid

Ülle Kams

Karmeli Teelised valdkonna juht
ylle.kams@gmail.com
tel. 5231559

Lii Liivak

Karmeli Teeliste juhiabi
liivak.lii@gmail.com
tel. 53475899

X