Ehitusega jätkamiseks peame välja ehitama hoone ventilatsioonisüsteemi.

See on vajalik, et vältida hilisemas faasis juba valmis ehitatu osalist lammutamist ning seejärel uuesti ehitamist. Samuti on väga oluline ka hoone niiskusfooni kontrolli all hoidmine. Kogu hoone ventsüsteemi valmis ehitamine maksab hinnanguliselt 250 000€, millest tänaseks oleme kogunud ja valmis ehitanud koosolekute saali aluse magistraaltorustiku.

Kogu hoone ventsüsteemide hinnanguline maksumus osade kaupa on järgmine:

• Laste- ja noorte ruumid: 60 000€
• Meeskonnaruumid: 55 000€ 
• Koosolekusaal: 90 000€
• Kohviku ja köögiala: 45 000€ 
Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.250000€Raised 10275€ towards the 250000€ target.10275€Raised 10275€ towards the 250000€ target.4%

Oleme väga tänulikud, kui leiad võimaluse ventsüsteemi ehituse toetamiseks! 

Miks me ehitame uut hoonet Karmeli kogudusele?

Toeta

Annetuse summa (eur)
Selgitus (Uue kiriku ventilatsioon)

Saaja: Sihtasutus Rakvere Karmeli kirik
SEB PANK EE851010220253468227
Selgitus: Uue kiriku ventilatsioon
Summa: Toetuse suurus vastavalt soovile ja võimalusele

Küsimuste korral kirjuta:
Projektijuht Madis Pikat madis.pikat@gmail.com

Soovid toetada ettevõtjana?

Palun võta ühendust Meelis Einsteiniga: meelis.einstein@heidelbergmaterials.com
tel. 50 56 220