Rakvere Karmeli kogudus on erinevaid põlvkondi kaasav kristlik vabaühendus, mis kuulub Rakvere linna kogukonda rohkem kui 120 aastat. Läbi erinevate aegade ja võimaluste on lisaks tavapärasele kiriku tegevusele tegeletud ka paljude muude valdkondadega. Üks peamisi prioriteete on olnud läbi aastakümnete ühistegemised laste ja noortega.

Nüüdseks oleme kasvanud kogukonnaks kes kannab endas jätkuvalt headele suhetele rajanevaid tarditsioonilisi väärtusi kuid teeb seda tänapäeva inimestele mõistetaval viisil. Kogudus kuulub enam kui 6400 liikmest ja 84 kogudusest koosnevasse EEKBK Liidu võrgustikku.

Oleme Jumalale väga tänulikud kõige eest, mida Tema Karmeli koguduses on teinud ja jätkuvalt teeb.

Tänaseks on Issand juhtinud meid ühiselt rajama uut koguduse hoonet, et:

  • saaksime paremini teenida koguduste ja kogukonna inimesi
  • annid ja anded saaksid inspireerivas ning avaras keskkonnas areneda
  • amortiseerunud ja kogudusele väikeseks jäänud kunagine modernne palvela saaks tänastele ja homsetele vajadustele vastava väärika järglase
  • kõik, mida me teeme, austaks ja peegeldaks parimal moel Jumalat

Koguduse tänaste tegevuste intensiivsuse ning rohkuse tõttu oleme olukorras, kus olemasolev 30’tel aastatel ehitatud hoone on kogudusele juba mõnda aega liiga väike, ega võimalda kogukonda ja kogudust vajaduspõhiselt teenida. Inim- ja tehniline ressurss on kogudusel olemas, kuid ruumide arv ja suurus on saanud takistavaks teguriks. Seetõttu oleme alustanud uue kirikuhoone ehituse protsessiga.

2018 aasta neljandas kvartalis lõpetasime projekteerimisega seotud protsessid. 2019 suvel lammutati vana palvela ja 2019.oktoobris algas uue hoone ehitustegevus. Rajatav hoone tuleb kaasaegne ja multifunktsionaalne, võimaldades kogudusel senisest paremini teenida kogukonda Lääne-Virumaal ning samuti ka kaugemal.

Hoone arhitektuurse lahendi loojateks on tuntud ja tunnustatud Ra Luhse ja Tanel Tuhal Arhitektuuribüroost Luhse & Tuhal. Suurepärase sisekujundse loojateks on Katrin ja Argo Vaikla Vaikla Disain OÜ’st.

Hoone võib tinglikult jagada kolmeks erinevaks blokiks:
1. Saaliosa koos lava ja lavaaluse ruumide kompleksiga, mis mõeldud jumalateenistuste ning samuti erinevate kontsertide, teatrietenduste ja konverentside läbiviimiseks.
2. Kogunemisealakohtumispaik, mille keskmeks on hubane kohvikuala koos selle ees asuva vestibüüli ja garderoobiga.
3. Noorsookeskus, mille eriliseks aktsendiks peame täiemahulist katuseterrassi ning hoone tagust ”greenroomi” blokki suubuvat amfiteatri laadset õueala osa arhitektuurset lahendust.


Toeta

Hea inimene! Suur tänu, et oled valmis toetama uue kirikuhoone ehitust. Meie joks on võrselt hea nii ühekordne annetus, kui teile sobiva ajaraamistusega  püsikorraldus.
Palume kanda toetussumma SA Rakvere Karmeli kirik kontole. 
Küsimuste korral vastame heal meelel teie meilidele.

Saaja: Sihtasutus Rakvere Karmeli kirik
SEB PANK EE851010220253468227
Selgitus: Uue kiriku toetuseks

NB! SA Rakvere Karmeli kirik ei kuulu tulumaksusoodustust omavate ühingute nimekirja!


Partnerid

Siiras tänu, et olete meiega selles protsessis!

Kontaktid

Ehitus projektijuht Madis Pikat
madis.pikat@knc.ee
Mob: ‭+372 503 6449‬

Sihtasutuse juhataja Meeme Järvi
meeme.jarvi@gmail.com
Mob: +37256644333

X