Ülistusbändina alustas Püha Müristus aktiivset koostööd 2013. aasta kevadel. Praeguseks on bändis 7 liiget:
Daniel Reinaru, Ardi Viires, Regiina Viires, Liisa Käiväräinen, Matteus Elbrecht, Allan Eigi ja Mattias Einstein.

Visioon

Soovime olla oma muusika läbi kanaliks Jumalale ja inimestele, pidevalt areneda ja teha kaasaegset ning inspireerivat muusikat nii helikeele, kvaliteedi kui ka lüürika osas.

Missioon

Meie missioon on edendada ülistusmuusikat Eestis, luua ja esitada omaloomingut, inspireerida noori muusikaga tegelema ning ehitada üles kestlik ülistusmuusika kultuur Karmeli Koguduses.

Looja

Fookus

TV7 ülistusõhtu