Jõulud Karmelis

“Kallis kogudus – soovin meile kõigile imedeküllast jõuluaega! Olen veendunud, et imede esiletulek ei ole kunagi jäänud ära Jumala tõttu, vaid ikka inimeste tõttu. Seepärast julgustan meid kõiki sirutuma usus, et saada ise elavat puudutust Jumalalt, ning samaväärselt sirutugem inimesteni enda ümber, et Jumala headus saaks värskendada ka nende elusid.”

Karmeli koguduse
vanempastor Gunnar Kotiesen